Phòng khi có cháy đảm bảo an toàn tính mạng

Phòng khi có cháy đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và cho mọi người theo luật Phòng cháy chữa cháy của Bộ Công An cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam công bố.

Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa theo luật quy định như sau:

Đối với các chung cư căn hộ, nhà cao tầng khi xây dựng phải được thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Bộ tiêu lệnh, đèn báo cháy, còi báo cháy, nút ấn, tủ trong tâm báo cháy, đầu báo khói,….Hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy phải được phê duyệt của cơ quan phòng cháy.

Phòng khi có cháy đảm báo an toàn tính mạng

Phòng khi có cháy đảm báo an toàn tính mạng

Để nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người thì cách phòng cháy và chữa cháy phải được phổ biến cho tất cả mọi người dân được biết cách khống chế và cách xử lý tình huống khi có hỏa hoạn xảy ra.

Thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :