Dự án thiết lập hệ thống thiết bị phòng cháy cho trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á

HTH thực hiện dự án thiết lập hệ thống thiết bị phòng cháy cho trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á theo luật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

Đại diện: (Ông) Trần Ngọc Nam Giám đốc trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á tại  Định Công- Hoàng Mai -Hà Nội đưa ra yêu cầu thực hiện dự án.

Dự án lắp đặt thiết bị phòng cháy cho trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á

Dự án lắp đặt thiết bị phòng cháy cho trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á

Ngày 11/07/2014 dự án bắt đầu được thực hiện dưới sự khảo sát của chuyên gia kỹ thuật HTH qua khảo sát địa hình quy mô trung tâm Nam Á theo luật phòng cháy chữa cháy quy định chuyên gia HTH đưa ra chi tiết các bản vẽ thiết lập hệ thống thiết bị phòng cháy dưới sự phệ duyệt của công an phòng cháy chữa cháy.

Dự án lắp đặt thiết bị phòng cháy cho trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á

Dự án lắp đặt thiết bị phòng cháy cho trung tâm thiết bị vật tư ngân hàng và máy văn phòng Nam Á

Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan phòng cháy chữa cháy HTH cho đội ngũ nhân viên thực hiện thi công lắp đặt thiết bị an toàn được sự khen ngợi từ phía khách hàng nhân viên HTH giàu kinh nghiệm và cẩn thận trong quá trình lắp đặt sự hợp tác của hai bên đã thành công tốt đẹp!

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :