TỔNG ĐÀI: 19006652

Trung tâm cứu hoả

Sắp xếp:
Số hiện thị:
Kiểu hiện thị: List
Trung tâm cứu hỏa Hochiki HCP 1008E

Trung tâm cứu hỏa Hochiki HCP 1008E

Trung tâm cứu hỏa Hochiki HCP là trung tâm báo cháy 8 kênh có thể mở rộng lên 24 kênh bằng cách lắp thêm các mạch mở rộng zone.
Liên hệ. Đặt hàng