Nâng cao chất lượng PCCC toàn dân

Cẩm nang PCCC – Ngày 29/6/2001, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy tại kỳ họp thứ 9. Đây là văn bản pháp lý cao nhất thể hiện tính kế thừa, tính thực tiễn dựa trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước với những nguyên tắc mang tính khoa học, tính quần chúng cao, thể hiện vai trò to lớn của nhân dân trong công tác PCCC. Về nguyên tắc hoạt động, Luật PCCC đã xác định phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC; “Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ”. Luật quy định lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày toàn dân PCCC”. Từ khi có Luật PCCC, công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC đã được triển khai tích cực và đồng bộ.

nang-cao-chat-luong-pccc_pccc-ha-noi-0

Nâng cao chất lượng PCCC trong toàn dân

Để phong trào toàn dân PCCC đạt hiệu quả cao hơn trong tình hình mới, bên cạnh việc sử dụng các thiết bị pccc hiện đại thì cần triển khai một số biện pháp công tác sau:

  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC làm chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác PCCC, chuyển từ ý thức tự phát thành tự giác trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC tại cơ sở, khu dân cư,… theo nguyên tắc mọi hoạt động PCCC phải thực hiện và giải quyết tại chỗ. Để làm tốt việc này, lực lượng Công an cần phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan văn hóa thông tin tích cực tuyên truyền công tác PCCC, giúp cho người dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc PCCC là để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.
  • Xác định rõ vị trí quan trọng của lực lượng PCCC ở cơ sở, là lực lượng tại chỗ, trực tiếp thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và là lực lượng ứng cứu kịp thời tốt nhất, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Do vậy, cần nâng cao chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở. Coi trọng việc đầu tư trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC ở cơ sở.
  • Mỗi khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ đủ mạnh, trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng được yêu cầu xử lý các vụ cháy tại chỗ kịp thời và có hiệu quả. Đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, có chính sách bồi thường thỏa đáng thiệt hại cho nhân dân trong quá trình tổ chức chữa cháy.
  • Phát động các phong trào tự quản về đảm bảo an toàn PCCC lồng ghép với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, ở các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo cho phong trào sức lan tỏa rộng rãi; nghiên cứu nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy để thực hiện với phương châm “làm cho đúng ngay từ đầu”. Chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình.
  • Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Tổ chức công đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi…để vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc điểm tình hình tại cơ sở; phối hợp tổ chức các hoạt động PCCC thiết thực trong đoàn viên, hội viên như đưa việc phổ biến, trao đổi tình hình công tác PCCC vào các buổi sinh hoạt, tổ chức các đợt ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC giữa đoàn thể và hội viên; đồng thời, đưa công tác PCCC là một trong những nội dung, tiêu chí bình xét thi đua ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá cơ quan văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” hàng năm với các nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, chú trọng lực lượng thanh niên, học sinh. Tổ chức cho học sinh, đoàn viên tham gia các cuộc thi, hội thao về phòng cháy và chữa cháy, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy của học sinh, đoàn viên, cổ vũ động viên phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo ra một thế trận vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
  • Lực lượng Công an huyện phối hợp với Lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật phòng cháy và chữa cháy đến nhân dân, thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, tăng cường cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để hỗ trợ cho phong trào quần chúng; tham mưu tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – ngày 4/10”. Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia PCCC, lồng ghép gắn với các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng “Khu dân cư an toàn”, “Hộ gia đình an toàn”, “Doanh nghiệp an toàn”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” và “Phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Nguồn: Internet

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :