Thảm họa khi lơ là với phòng cháy chữa cháy

Cháy là một thảm hỏa đối với con người và xã hội môi trường, gây thiệt hại về con người và tài sản của cá nhân, tổ chức nhà nước. Những năm gần đây khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới cùng sự phát triển của nền kinh tế, ngành khoa học-công nghệ hỏa hoạn xảy ra càng ngày càng nhiều những vụ cháy lớn thiệt hại rất nghiêm trọng.  Ngày xưa ông cha ta có câu: “Thủy, hỏa, đạo, tặc” “Giặc phá không bằng nhà cháy”.

Thảm họa sau những vụ cháy xảy ra

Thảm họa sau những vụ cháy xảy ra

Ở đây ông cha ta muốn nhấn mạnh một điều rằng cháy là một nguy cơ gây thiệt hại tới đời sống con người và xã hội sự phát triển của một đất nước. Để cháy xảy ra là một nguy cơ tuyệt chủng sự tồn tại của con người tài nguyên thiên nhiên. Do đó con người đã sáng tạo ra biện pháp phòng cháy chữa cháy cho toàn xã hội. Các thiết bị an toàn cho cá nhân, gia đình, tổ chức cơ quan nhà nước được phồn vinh và hưng thịnh.

Sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy khi sự cố xảy ra

Sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy khi sự cố xảy ra

Từ những vụ cháy khủng khiếp xảy ra con người đã phát minh chế tạo ra các thiết bị chữa cháy như: Đèn báo cháy, còi báo cháy, nút ấn, tủ trung tâm báo cháy, bình chữa cháy, dây thang chữa cháy, máy bơm phòng cháy chữa cháy,…Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết lập bởi các kỹ thuật viên thiết kế phù hợp với quy mô để đưa ra hệ thống phòng cháy chữa cháy hợp lý và nâng cao hiệu quả tránh gây thiệt hại cho người và tài sản của một quốc gia.

Nguy cơ cháy nổ luôn đe dọa đời sống cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện các quy định luật phòng cháy chữa cháy an toàn không để xảy ra cháy và hạn chế gây thảm họa xảy ra.

Thảm họa khi lơ là với phòng cháy chữa cháy

Thảm họa khi lơ là với phòng cháy chữa cháy

Hình ảnh cảnh tỉnh người dân phòng cháy không để xảy ra cháy theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :