Dự án cung cấp trụ bộ quốc phòng cho khu công nghiệp Tiên Sơn

Dự án cung cấp trụ bộ quốc phòng cho khu công nghiệp Tiên Sơn tại Bắc Ninh

Cung cấp trụ bộ quốc phòng theo tiêu chuẩn PCCC, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Đảm bảo cho mực nước cho công tác phòng khi hoả hoạn xảy ra.

tru-bo-quoc-phong-cung-cap-nuoc-cho-pccc

Trụ bộ quốc phòng cung cấp nước cho PCCC

Số lượng cung cấp là : 40 bộ

Khối lượng của trụ: 160 kg/bộ

Trụ bộ quốc phòng đáp ứng tiêu chuẩn TCVN đảm bảo khi xây dựng hệ thống trụ cấp nước được an toàn. Được cơ quan chức năng phê duyệt.

kiem-tra-khi-ha-tru-ban-giao

Kiểm tra sau khi hạ trụ để bàn giao

Toàn bộ dự án đã được bàn giao hàng hoá và tất cả các loại giấy tờ đầy đủ.

Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cung cấp các loại thiết bị báo cháy, chữa cháy dưới sự cho phép của cơ quan chức năng, thực hiện theo các tiêu chuẩn của luật PCCC tại Việt Nam.

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :